Świadectwo kierowcy dla obywatela kraju trzeciego na tle polityki transportowej UE

Świadectwo kierowcy Polityka transportowa w Unii Europejskiej zakłada usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu poprzez ujednolicenie przepisów, promowanie swobodnej konkurencji oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika ze względu na jego siedzibę. Ustanowienie wspólnej polityki transportowej obejmuje między innymi: określanie jednakowych reguł dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, dostępu do zawodu drogowego przewoźnika rzeczy oraz ustalanie warunków, na […]

Dalej