Jak uzyskać zaświadczenie o chorobie zawodowej?

Uzyskanie zaświadczenia o chorobie zawodowej Choroba zawodowa może pojawić się w wyniku oddziaływania na ludzki organizm czynników, na które narażony jest on w środowisku pracy. Mogą to być zarówno czynniki chemiczne, biologiczne, a także fizyczne. By nasza choroba została zakwalifikowana jako zawodowa, niezbędne będzie ustalenie jej związku z warunkami pracy. Zatem co zrobić, jeśli zauważymy […]

Dalej