Kierowca na umowę o dzieło, zlecenia a czas pracy.

Kierowca na umowe o dzieło, zlecenie a czas pracy. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców zatrudnionych na podstawie umowy- zlecenia lub innego stosunku cywilno – prawnego, ale nie będącego umową o pracę,  prowadzących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, a więc także kierowców autobusów. Pracownicy bezetatowi jak i przedsiębiorcy […]

Dalej