Transport paliw – najważniejsze sprawy

Zastanawiasz się nad transportem paliw? Chcesz poznać obowiązku uczestników łańcucha dostaw? Przeczytaj koniecznie!

transport paliw

Należy zacząć do tego, że paliwa płynne są towarem niebezpiecznym, czyli och przewóz podlega przepisom umowy ADR. Na tablicy ostrzegawczej powinny znaleźć się symbole 33/1203, co oznacza transport pojazdów, które przewożą benzynę czyli węglowodory ciekłe, których temperatura zapłonu jest niższa niż 21 stopni. Dodatkowo powinna znaleźć się nalepka ostrzegawcza informująca o klasie 3. przewożonych materiałów, którą stanowią paliwa silnikowe, farby, rozpuszczalniki oraz niektóre pestycydy.

Jak przeprowadzić załadunek paliw?

Paliwa muszą być ładowane metodą ciśnieniową, do czego przystosowane są terminale naftowe. Należy pamiętać, że załadunek paliwa na samym początku powinien obyć się grawitacyjnie, albo przy bardzo niskim ciśnieniu. Dlaczego? Otóż w ten sposób można sprawdzić szczelność przestrzeni ładunkowej. Istną kwestią w tym przypadku jest zachowanie wolnej przestrzeni nad cieczą, która umożliwi jej rozszerzenie się w wyniku wzrostu temperatury. Przedsiębiorstwo, które jest odpowiedzialne za załadunek ma obowiązek sprawdzić stan techniczny cysterny. Jest także odpowiedzialne za przestrzeganie dopuszczalnego stopnia napełnienia oraz sprawdzenie, czy materiał jest dopuszczony do przewozu, a także, czy cysterna jest szczelna. Załadowca powinien także zadbać, by na zewnątrz cysterny nie pozostały resztki ładowanego paliwa, a także zapewnić tablice ostrzegawcze i nalepki zgodę z wymaganiami umieszczonymi w umowie ADR.

Istotną kwestią pozostaje sprawdzenie jeszcze przed rozpoczęciem napełniania, ale także opróżniania cysterny, czy punkt uziemiający został odpowiednio zaznaczony na zbiorniku.

Oczywiście materiał nie powinien był załadowany w momencie, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prawidłowości dostarczanych dokumentów. A także gdy cysterna nie spełnia wszystkich wymagań technicznych.

Czym przewozić paliwa?

Wszystkie płynne paliwa należy przewozić w różnego rodzaju cysternach, tj. stałych, przenośnych. A także kontenerach – cysternach, których wszystkie wymagane właściwości zostały opisane w umowie ADRR. Warto wiedzieć, że w Polsce nadzór nad cysternami, ich właściwościami technicznymi sprawuje Transportowy Nadzór Techniczny.

Nadawca w dostawie paliw

Obowiązkiem nadawcy, który zleca przewóz paliw cysternami jest sprawdzenia, czy przewożony towar został odpowiednio sklasyfikowany i czy został dopuszczony do transportu zgodnie z zapisami umowy ADR. Ponadto nadawca ma za zadanie przekazać przewoźnikowi pełną informacje na temat przewożonego ładunku, a także niezbędne dokumenty przewozowe, w tym zezwolenia, powiadomienia, świadectwa, czy dopuszczenia towaru do transportu. Ponadto nadawca powinien upewnić się, że cysterny, którymi przewożone są paliwa spełniają wszystkie techniczne wymagania, czy są odpowiednio oznakowane, posiadają wymagane nalepki i tablice ostrzegawcze. Zadaniem nadawcy jest także zadbanie o opróżnione i nieoczyszczone cysterny, by te były tak samo szczelnie zamknięte, jak w czasie pełnej ładowności.

Przewoźnik w dostawie paliw

Przewoźnik zajmuje się przewozem paliwa od nadawcy do miejsca wskazanego w liście przewozowym – do odbiorcy. Jego obowiązkiem oprócz samego przewozu oczywiście jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, którymi niebezpieczny materiał będzie transportował. Pomimo obowiązków nadawcy, także przewoźnik powinien upewnić się, że przewożone paliwa są dopuszczone do transportu zgodnie z zapisami umowy ADR. Zadaniem przewoźnika jest także sprawdzenie, czy w pojeździe znajdują się wszystkie wymagane do przewozu dokumenty, a sam pojazd został odpowiednio oznakowany. Przewoźnik musi także sprawdzić cysternę, między innymi zwrócić uwagę, czy nie upłynął termin jej badania technicznego, czy pojazd nie jest przeładowany oraz czy cysterna jest w pełni szczelna. Należy jeszcze pamiętać o odpowiednim wyposażeniu pojazdu zgodnym z instrukcją dla załogi przy przewożeniu materiałów niebezpiecznych.

Odbiorca w dostawie paliwa

W całym łańcuchu dostaw oczywiście nie można zapomnieć o odbiorcy. Do jego obowiązków należy oczyszczenie transportowej jednostki, sprawdzenie, czy zostały z niej ściągnięte wszelkie nalepki i tablice ostrzegawcze.

Dodatkowymi informacjami przy przewozie paliw są elementy samego rozładunku i załadunku, jak chociażby ten, że przy tego rodzaju materiale nie należy palić tytoniu, używać urządzeń spalinowych, czy postawiać pojazd bez zaciągniętego hamulca ręcznego.

Jeśli jesteś zainteresowany tego rodzaju przewozem, koniecznie zapoznaj się z wszystkim prawnymi dokumentami, które dotyczą transportu materiałów niebezpiecznych, a w ty m także i paliw.