Tranzyt, a kabotaż

kabotaz tranzytCzym różni się tranzyt od kabotażu?

Tranzyt międzynarodowy to:

przewóz ładunków lub pasażerów z jednego kraju do drugiego przez obszar kraju trzeciego, który nie jest krajem nadania ani krajem przeznaczenia. Z tranzytem bezpośrednim mamy do czynienia wtedy, gdy ładunek obcy jest przewożony przez terytorium własnego kraju bez prawa składowania. Tranzyt pośredni ma miejsce wtedy, gdy przewożone ładunki obce składowane są przez pewien czas na terytorium własnego kraju.

 

W Polsce stosuje się trzy procedury tranzytu:

1. Krajowa procedura tranzytowa,

2. Procedura TIR,

3. Wspólna procedura tranzytowa WPT.

 

Tymczasem kabotaż oznacza:

przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Usługi kabotażowe będzie wykonywała firma, której pojazd jest zarejestrowany w Polsce, a ładunki przewozić będzie przykładowo na terenie Belgii. Na przewozy kabotażowe nałożone są pewnego rodzaju ograniczenia, które zależą m.in. od tego, czy kierowca wjeżdża do kraju wykonywania kabotażu:

  • z ładunkiem – w tym przypadku jest uprawiony do maksymalnie 3 przewozów. Ostatni rozładunek rzeczy przed opuszczeniem kraju wykonywania kabotażu, powinien mieć miejsce w ciągu 7 dni od rozładunku towaru, z którym przewoźnik wjechał do kraju wykonywania kabotażu.
  • bez ładunku – może wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu 3 dni.