Umowy śmieciowe w transporcie

autobahna-umowy

W końcu ma zostać ograniczone wieloletnie zatrudnianie pracowników na tzw. umowy śmieciowe. Do Sejmu trafił już projekt zmian w prawie pracy. Ograniczone mają zostać możliwości zawierania umów terminowych. Pracodawca będzie mógł podpisać tylko jedną umowę na czas określony. Natomiast każda następna będzie traktowana jako umowa na czas nieokreślony, jeżeli:

– wcześniejsza umowa była umową na czas określony,

– przerwa między kolejną umową nie przekroczyła 6 miesięcy lub łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę między tymi samymi stronami przekroczył 24 miesiące (do tego okresu będzie wliczona umowa próbna, która może poprzedzać pierwszą umowę).

 

Jeśli jako pracownikowi będą ci przydzielone konkretne zadania, które będziesz wykonywał na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, a także w miejscu i czas przez niego wyznaczonym na tzw. umowach śmieciowych, a pracodawca zobowiąże się do dostarczania tej pracy i wypłaty wynagrodzenia, to będzie to stosunek pracy. Nawet jeśli pracodawca będzie miał zamiar stosować ciągle umowy śmieciowe w transporcie, nie będzie mógł tego zrobić.

 

Odszkodowanie

Nowelizacja ustawy ma również wprowadzić zmiany dotyczące zwolnienia pracownika. Po jej wejściu w życie osoby zatrudnione na umowy śmieciowe w transporcie i wszystkich innych branżach będą musiały być informowane o przyczynach zwolnienia za wypowiedzeniem. Jeśli pracujesz na podstawie umowy na czas określony, lub na umowie na czas wykonywania określonej pracy i zostaniesz zwolniony możesz odwołać się od nieuzasadnionego zwolnienia do sądu i domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania ( w wysokości wynagrodzenia za okres od 3 do 6 miesięcy).

Zostaniesz zwolniony dyscyplinarnie niezgodnie z prawem? Za to również będziesz mógł uzyskać odszkodowanie. Będzie ono wynosiło: wysokość pensji za okres od 6 do 12 miesięcy i to niezależnie od tego, jaką umowę zawarłeś z pracodawcą.

O odszkodowanie będą również mogły ubiegać się osoby, które uznają, że są dyskryminowane ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, religię itp. W dodatku to pracodawca będzie musiał udowodnić, że dyskryminacja nie miała miejsca.

 

Artykuł dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (z 7.10.2013r.)