VII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna to prestiżowy turniej wiedzy logistycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych z całej Polski. Jest on organizowany już po raz siódmy. W eliminacjach wzięło udział niemal 7,5 tys. osób, z czego 70 z nich zakwalifikowało się ścisłego finału, który odbędzie się już niebawem w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Tematem tegorocznej edycji jest gospodarka zapasami. Młodzi logistycy mają naprawdę o co walczyć, gdyż do wygrania są bezpłatne studia I i II stopnia na WSL, częściowe zwolnienie z czesnego, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego, płatne staże, praktyki i inne cenne nagrody rzeczowe. Dlaczego jeszcze warto brać w niej udział?

telematyka transportu

 

Prestiżowy konkurs i kuźnia talentów

Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej nieprzerwanie od 2008 roku jest Wyższa Szkoła Logistyki z Poznania. To jedyny taki turniej tematyczny z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem przez niego z części pierwszej i drugiej najwyższego wyniku.

Poziom olimpiady jest bardzo wysoki. Co roku swoich sił próbuje w niej kilka tysięcy uczniów z kilkuset miast. Jej uczestnikami są młodzi ludzie, kształcący się w zawodach technik logistyk i technik spedytor z całej Polski.

 

Przebieg olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna składa się z trzech etapów, rozgrywanych przez 5 kolejnych miesięcy. Pierwszy z nich to eliminacje szkolne, następnie eliminacje okręgowe oraz ostateczna rozgrywka finałowa w siedzibie organizatora. Wszystkie z etapów polegają na rozwiązywaniu testów oraz zadań z szeroko pojętej logistyki, opracowanych przez Komitet Naukowy, złożony z wykładowców akademickich. Pytania mają za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu terminologii logistycznej, umiejętności zarządzania zamówieniami, zakupami, dostawami oraz magazynami, a także z technik i technologii w procesach logistycznych. Wymagają one od uczestników nie tylko fachowej wiedzy podręcznikowej, ale także umiejętności jej zastosowania w sytuacjach, z którymi na co dzień mają do czynienia zawodowi logistycy. Dziesięciu uczestników zawodów III stopnia, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów uzyskuje tytuł laureata.

Wielki finał odbędzie się 6 marca 2015 r. w Poznaniu. Zwieńczeniem wielomiesięcznej nauki oraz stresu będzie uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, które nastąpi 17 kwietnia 2015 r. Oprócz cennych nagród dla uczestników przewidziano także tytuł „Najlepsza Szkoła” dla placówki, której przedstawiciele zdobędą w finale najwięcej punktów. To bardzo zaszczytny tytuł i duże wyróżnienie.

 

Cele i założenia turnieju

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich i policealnych problematyką logistyczną, ocena praktyczna programów nauczania przedmiotów logistycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej, podnoszenie poziomu nauczania oraz pozyskiwanie na studia w szkołach wyższych wartościowych intelektualnie i silnie umotywowanych kandydatów.

Ambicja i wytrwałość finalistów zaowocuje zapewne niebanalnymi osiągnięciami naukowymi lub zawodowymi. Już teraz interesują się nimi różne firmy z sektora TSL. W przyszłości zapewne staną się oni profesjonalnymi menedżerami w branży logistycznej.

 

Patroni i sponsorzy

Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Patronat medialny nad olimpiadą objęły: Eurologistics, LOG24.pl, Spedycje.pl, Polska Gazeta Transportowa, Forumtransportu.pl, TSL Biznes, Logistyka a Jakość, Nowoczesny Magazyn, Transport i spedycja, NM.pl, Warehouse Monitor, Pracujwlogistyce.pl, log4.pl, Top Logistyk, logistyczny.com, etransport.pl, transportet.pl, portallogistyczny.com, logistyka.net.pl, edukacja.net, studia.net, dlaMaturzysty.pl, dlaStudenta.pl.

Także wiele firm z branży chętnie wspiera finansowo organizację tego wydarzenia. Złotymi Sponsorami są: Dachser, DPD Polska, STILL Polska, TimoCom Soft- und Hardware GmbH oraz Transics International. Sponsorzy Srebrni to: DB Schenker, JAS-FBG i Polski Komitet Narodowy EPAL.

 

Podsumowując

Założeniem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej jest chęć rozbudzenia wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną oraz pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych. Przedsięwzięcie potrzebne jest zarówno uczniom, szkołom, nauczycielom jak i Wyższej Szkole Logistyki.

Olimpiada stała się już jednym z najważniejszych wydarzeń z zakresu edukacji logistycznej w naszym kraju, o czym świadczy ciągle rosnąca liczba uczestników. Już dziś warto pomyśleć o zgłoszeniu swojego udziału w najbliższej edycji konkursu.

Informacja za www.szkolysrednie.wsl.com.pl