Wjechałeś w dziurę? Żądaj odszkodowania.

Zima już odeszła w zapomnienie. Jednak wraz z roztopami pojawią się dziury na drogach. Jeśli zdarzy ci się uszkodzić pojazd właśnie przez jedną z takich dziur, możesz zażądać od zarządcy drogi odszkodowania – jednak pamiętaj, że to na Tobie spoczywa ciężar udowodnienia winy.

Zgodnie z art. 415 k.c.: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zarządcy dróg, aby zdjąć z siebie ewentualną odpowiedzialność – bardzo często na wybranych odcinkach drogi stawiają oznaczenia ostrzegawcze o ubytkach w jezdni lub ograniczające prędkość do minimum. Jeżeli uszkodziłeś pojazd na takim właśnie odcinku – nie rezygnuj ze starań o uzyskanie odszkodowania. Znaki ostrzegawcze bywały bowiem niewystarczającym powodem do wyłączenia odpowiedzialności zarządcy za stan drogi.  Polskie sądy orzekały już odszkodowania kierowcom [wg Art. 417. § 1. „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”], wskazując, że jeśli droga jest w naprawdę fatalnym stanie, jej fragmenty powinny zostać wyłączone z ruchu lub też głębsze dziury powinny być po prostu tymczasowo zasypane.

 

Wjechałeś w dziurę? Co zrobić?

Pamiętaj, że im więcej zbierzesz dowodów, tym masz większe szanse dla wygranie sprawy. Dlatego koniecznie:

  1. Zrób zdjęcia uszkodzonej nawierzchni drogi.
  2. Zrób zdjęcia uszkodzonego pojazdu.
  3. Zbierz zeznania świadków.
  4. Wezwij policję lub straż miejską. Sporządzony protokół będzie ważnym dowodem w sprawie.
  5. Ustal kto jest zarządcą danej drogi (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy też Zarząd Dróg Powiatowych).
  6. Wejdź na stronę internetową zarządcy w celu znalezienia szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania szkody [Szukaj na stronie za pomocą hasła: Zgłaszanie szkód komunikacyjnych].

Ubezpieczyciel danej instytucji ma 30 dni na przeprowadzenie postępowania i wykonanie wyceny szkody. Oczywiście w tym czasie możesz dokonać naprawy swojego pojazdu, ale koniecznie weź od mechanika fakturę VAT z dokładną specyfikacją wykonanych napraw.

 

WAŻNE! Może zdarzyć się, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania od pewnej kwoty. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce, koniecznie zgłoś szkodę o niższej wartości do zarządcy drogi, na której doszło do zdarzenia.

Źródło: http://zdp.poznan.pl, http://etransport.pl,