Wytyczne dla przewoźników w sprawie imigracji

Wytyczne dla przewoźników w sprawie zapobiegania nielegalnej imigracji

O tym, że fala nielegalnych imigrantów zalewa Europę słychać w mediach od wielu tygodni. Najpoważniejsza sytuacja panuje w Calais, gdzie codziennie setki, a nawet tysiące osób z Afryki i Bliskiego Wschodu próbuje przedostać się tunelem pod kanałem La Manche z Francji do Anglii. Niestety wykorzystują do tego celu przejeżdżające lub oczekujące w długiej kolejce na przejazd ciężarówki.

Kary za przewożenie nielegalnych imigrantów są bardzo wysokie. Przewoźnicy i kierowcy dla własnego bezpieczeństwa powinni zatem upewnić się, że w ich pojazdach nie znajdują się niepowołane osoby oraz dopełnić wszelkich procedur zabezpieczających. Jakie wytyczne obowiązują w tej kwestii?

imigranci (3)

Kodeks postępowania

Ze względu na bardzo napiętą sytuację na granicy francusko-brytyjskiej administracja rządowa Wielkiej Brytanii opublikowała właśnie wytyczne dla przewoźników i kierowców w postaci kodeksu postępowania oraz listy kontrolnej, mające na celu ochronę granic.

Kodeks przedstawia środki, które powinny być przedsięwzięte i procedury, jakich powinny przestrzegać osoby odpowiedzialne za system działania aby skutecznie zapobiec przewozowi osób nielegalnie wjeżdżających na Wyspy.

Na stronie internetowej www.gov.uk znajdują się wszelkie niezbędne instrukcje przetłumaczone na 14 języków (w tym na język polski).

Jak zabezpieczyć pojazd?

Zgodnie z wytycznymi aby właściwie zabezpieczyć pojazd przed wejściem osób nieupoważnionych należy:

 1. przed ostatecznym załadunkiem naprawić i zabezpieczyć wszystkie przecięcia i przedarcia, których długość przekracza 25 cm, uniemożliwiając w ten sposób wejście osoby nieupoważnionej
 2. skontrolować pojazd aby upewnić się, że nikt nie wszedł i nie ukrywa się w środku (jeżeli właściciel, najemca bądź kierowca pojazdu obecny jest w momencie załadunku)
 3. zamknąć ładownię na zamek, zaplombować lub zabezpieczyć innymi sposobami
 4. jeżeli właściciel, najemca lub kierowca nie są obecni w momencie ostatecznego załadunku kontrolę taką należy przeprowadzić przez osobę godną zaufania, a następnie uzyskać pisemne potwierdzenie od takiej osoby, że kontrola została właściwie przeprowadzona oraz, że w pojeździe w chwili ostatecznego załadunku zabezpieczania nie był nikt schowany
 5. po zakończeniu ostatecznego załadunku ładownię należy niezwłocznie zabezpieczyć przez zamknięcie na zamek, zaplombowanie lub przy użyciu innego zabezpieczenia uniemożliwiającego dostęp nieupoważnionych osób
 6. linka do plandeki oraz paski nie mogą być uszkodzone, muszą przejść przez wszystkie punkty mocowania, zostać naciągnięte i zostać zabezpieczone zamkiem, plombą lub innym zabezpieczeniem
 7. nie może być możliwości wejścia do ładowni inną drogą niż wejściami, które zostały wcześniej zabezpieczone
 8. zamki, linki do plandeki, paski i inne zabezpieczenia muszą być mocne i skuteczne
 9. plomby inne niż celne, muszą być oznaczone numerem seryjnym (nr musi być odnotowany w dokumentach samochodu)
 10. w razie załadowania na pojazd kontenera, który nie jest opieczętowany przez służby celne, należy upewnić się, że w kontenerze nie znajdują się nieupoważnione osoby. Po kontroli kontener należy ponownie zaplombować (informacje te należy zanotować w dokumentach pojazdu)
 11. procedur należy dopełnić także gdy ładownia pojazdu została otwarta przez właściciela, najemcę lub kierowcę bądź jakąś inną osobę przed przeprowadzeniem ostatecznej kontroli
 12. kiedy w drodze do Wielkiej Brytanii pojazd zostaje powierzony nowemu kierowcy, powinien się on upewnić, że na jego pokładzie nie ma nieupoważnionych osób oraz, że wypełnione zostały wszystkie określone wymogi
 13. jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdów przy użyciu zamka, plomby bądź innego środka zabezpieczającego, należy wprowadzić alternatywne rozwiązania, które pozwolą zapobiec wejściu osób nieupoważnionych

Bezpośrednio przed wjazdem pojazdu na pokład statku, samolotu lub pociągu do Wielkiej Brytanii lub bezpośrednio przed przybyciem do brytyjskiej strefy kontroli imigracyjnej znajdującej się poza terytorium Wielkiej Brytanii należy:

 1. sprawdzić linki do plandeki i paski pod kątem naruszenia, uszkodzenia lub naprawy
 2. upewnić się, że plomby, zamki i inne środki zabezpieczające nie były usunięte, uszkodzone lub ponownie założone
 3. sprawdzić karoserię i plandekę pojazdu pod kątem uszkodzeń i potencjalnego wejścia osób nieupoważnionych
 4. sprawdzić wszystkie zewnętrzne schowki, skrzynki na narzędzia, owiewki a także przestrzeń pod pojazdem
 5. sprawdzić wnętrze pojazdu (kontrola ładunku i ładowni pojazdu)

Jak obronić się przed zarzutami?

Zgodnie z prawem brytyjskim, każdy kto wwiezie do Zjednoczonego Królestwa osobę nielegalnie przekraczającą granicę podlega karze grzywny w maksymalnej wysokości 2000 funtów (za każdą osobę) lub karze pozbawienia wolności. Niestety w wielu przypadkach kierowcy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że na pokład ich pojazdu ktoś wtargnął. W takiej sytuacji na swoją obronę można wykazać, że:

 • kierowca nie wiedział i nie miał uzasadnionych podstaw, by podejrzewać, że osoba nielegalnie przekraczająca granicę była, bądź mogła być ukryta na pokładzie pojazdu
 • pojazd był objęty skutecznym systemem, którego celem było zapobieganie przewożeniu osób nielegalnie przekraczających granicę

Podsumowując

Kwestia imigrantów w Calais jest bardzo poważna. Przedsiębiorcy transportowi i ich kierowcy są zwłaszcza narażeni na ten problem, głównie dlatego, że nielegalni imigranci próbują przekraczać granicę ukryci w samochodach ciężarowych. Firmy przewozowe i ich pracownicy winni zatem zabezpieczyć odpowiednio pojazd, tak aby nikt niepowołany do niego się nie dostał (szczególnie po postojach, podczas których pojazd był pozostawiony bez nadzoru). W pojeździe musi znajdować się też raport zawierający szczegółowy opis wszystkich przeprowadzonych kontroli. Jeśli kierowca podejrzewa, że w jego samochodzie ktoś się ukrywa, powinien niezwłocznie skontaktować się z policją lub służbą graniczną.