Zabezpiecz swój przewóz, 6 najczęstszych błędów

Błędy popełniane przez przewoźnika w trakcie przewozu ładunku

popełniane błędy przy przewozie ładunków

W łańcuchu dostaw największą odpowiedzialnością obciążany jest przewoźnik, nie zawsze słusznie. Tak się utarło, że wszystkiemu winien jest przewoźnik, jednak źródło problemu nie zawsze tkwi w nim samym, a jest jedynie brakiem organizacji, pośpiechu i niepełną wiedzą przewoźnika.

Z czego wynikają problemy przewoźnika. Oto lista najczęściej popełnianych błędów.

  1. Brak wiedzy o ładunku

Przewoźnik przyjmuje zlecenie, w którym są lakoniczne informacje o ładunku, nie pyta o szczegóły. Nie wie, w jaki sposób towar jest pakowny, jakie są jego właściwości, na co zwrócić uwagę przy mocowaniu, czy potrzeba dodatkowych zabezpieczeń. W wyniku braku tej wiedzy dochodzi do uszkodzeń ładunku, których powiedzmy sobie szczerze można było uniknąć.

 

  1. Podejmowanie się przewozu ładunku bez odpowiednich środków transportu

Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy przewoźnik podejmuje się przewozu żywności, leków i niektórych wyrobów farmaceutycznych, których transport obostrzony jest specjalnymi warunkami. Chodzi tu przede wszystkim o utrzymanie odpowiedniej temperatury w trakcie przewozu i jej kontrolowania, czy nie dostosowanie się do instrukcji nadawcy dotyczących ustawień temperatury.

 

  1. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego

To kolejnych z problemów przewoźników. Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, brak ostrożności, pośpiech, a także zły stan techniczny pojazdów to najczęstsze przyczyny stłuczek czy wypadków, wskutek których dochodzi do uszkodzeń ładunków. Jeśli przewozimy sprzęt elektroniczny, szklane materiały, to odbiorca może odmówić odbioru całego ładunku, nawet, jeśli doszło wskutek wypadku jedynie do częściowego uszkodzenia.

 

  1. Pośpiech

A z nim związane nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców, co związane jest ze zmęczeniem kierowców, sennością i opóźnioną reakcją na sytuacje zagrożenia na drodze. Czas jest najcenniejszym składnikiem przewozów, dla dotrzymania terminu dostawy ładunku przewoźnik i kierowca są w stanie posunąć się bardzo daleko, co niestety znacząco wpływa na spadek bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Badania wskazują, że od 15% do 20% wypadków jest wynikiem prowadzenia pojazdu przez zmęczonego kierowcę.

 

  1. Brak dbałości o bezpieczne parkingi

Jeśli towar jedzie daleko, wiadomo, że kierowca będzie musiał się zatrzymać. Przewoźnicy nie uczulają swoich kierowców, by ci zadbali o miejsca parkowania. Ważne, by było oświetlone, dozorowane. Zaparkowanie pojazdu z ładunkiem w złym miejscu może skutkować kradzieżą towaru. Warto zauważyć, że do kradzieży dochodzi często na parkingach, które wskazuj pracownicy nadawy lub odbiorcy. W tym przypadku należy zachować wyjątkową czujność.

 

  1. Błędy przy wydaniu ładunku

Kiedy już dowozimy towar na miejsce wydaje nam się, że jak udało nam się dotrzymać terminu, nie uszkodzić towaru, to już nic złego nie może nas spotkać. Nic bardziej błędnego. Należy zachować ostrożność przy usuwaniu mocowań ładunku, by nie doszło do jego przewrócenia się, zsunięcia. Ponadto trzeba pamiętać, by ładunek wydać osobie wpisanej w list przewozowy, a nie pierwszemu napotkanemu w bazie odbiorcy pracownikowi lub osobie, która podaje się za upoważnioną przez odbiorcę do odbioru ładunku. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż na ostatnim etapie, kiedy wydamy przesyłkę nieodpowiedniej osobie może dojść do kradzieży ładunku.

 

To sześć punktów, które determinują odpowiedzialność przewoźnika. Zwrócenie uwagi na każdy z tych punktów, na dbałość o poszczególne elementy przewozu może doprowadzić do zmniejszenia ryzyka uszkodzenia lub kradzieży przewożonego ładunku. A wiadomo, że za to największa odpowiedzialność ciąży na przewoźniku.