Zmiana stawek na Autostradzie Wielkopolskiej

Na odcinku koncesyjnej autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin od 12 stycznia 2015 roku ulegną zmianie stawki za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków. Będzie to pierwsza zmiana opłat dla samochodów ciężarowych od 2005 roku, jednak ceny znacznie wzrosną. Skąd wynika podwyżka i kogo będzie bezpośrednio dotyczyć?

autostrada opłata

 

Autostrada Wolności

Autostrada A2, zwana też Autostradą Wolności (na pamiątkę 25 rocznicy wyborów parlamentarnych z 1989 roku) stanowi fragment drogi międzynarodowej E30 i przebiega równoleżnikowo przez centralne obszary Polski. Obecnie istnieje 475 km tej drogi – od granicy z Niemcami w Świecku przez Poznań, Konin i Warszawę. W okolicach Strykowa pod Łodzią krzyżuje się z autostradą A1, jest też częścią drogi krajowej nr 2.

Od początku koncesjonariuszami autostrady A2 są spółki AW SA i AW II SA, będące czynnymi członkami ASECAP (Europejskiego Stowarzyszenia Koncesjonariuszy Autostrad Płatnych). Zarządzana przez nie autostrada była i do tej pory jest stawiana jako przykład wzorowej realizacji projektu autostradowego, gdyż jakość oferowanego serwisu pozostaje niezmiennie na najwyższym poziomie, wyróżniającym się w skali całego kraju, a nawet Europy. W imieniu Rządu RP stroną Umowy Koncesyjnej jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, natomiast instytucją odpowiedzialną za jej realizację jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na odcinku autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl – Konin nie obowiązuje elektroniczny system poboru opłat oraz urządzenia pokładowe OBU firmy Viatoll. Pobierane są tam opłaty wg stawek obowiązujących aktualnie na autostradowych Placach Poboru Opłat i Stacjach Poboru Opłat. Płatności można dokonywać gotówką (w złotych polskich oraz w walutach obcych USD i EURO; wyłącznie w banknotach), kartami kredytowymi, kartami paliwowymi oraz przepłaconymi kartami rabatowymi. Po uiszczeniu opłaty użytkownik otrzymuje paragon fiskalny ze wskazaniem opłaconego odcinka Autostrady. Użytkownik korzystający z kart rabatowych oraz kart transportowych i koncernów paliwowych otrzymuje niefiskalne potwierdzenie przejazdu Autostradą.

 

Wysokość opłat

Jak poinformowała spółka AW SA już 12 stycznia 2015 roku o godz. 6:00 rano zmianie ulegną stawki za przejazd trzema płatnymi odcinkami na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Dla najliczniejszej grupy pojazdów kat. 1 (motocykle, samochody osobowe i dostawcze o dwóch osiach) opłaty wzrosną o 2 gr. za km (o 1 PLN więcej za jeden 50-km odcinek). W przypadku pojazdów kat. 2, 3 i 4 stawki wzrosną o 7 proc. (o 2 PLN więcej za 50 km zapłacą kierowcy ciężarówek bez naczep oraz samochodów z przyczepami, o 3 PLN więcej za 50 km dla kierowców pojazdów trzyosiowych, o 5 PLN więcej za 50 km dla kierowców pojazdów większych niż trzyosiowe i o 10 PLN więcej za 50 km dla pojazdów dłuższych niż 18 metrów oraz przewożących ponadwymiarowy ładunek).

 

Odpowiednio będzie to opłata:

  • 17 PLN brutto (0,34 PLN za 1 km) dla pojazdów kat. 1 o dwóch osiach; 51 PLN zamiast 48 PLN jak dotychczas za przejechanie wszystkich 3 odcinków,
  • 29 PLN brutto (0,58 PLN za 1 km) dla pojazdów kat. 2 o dwóch osiach; 87 PLN zamiast 81 PLN jak dotychczas za przejechanie wszystkich 3 odcinków,
  • 44 PLN brutto (0,88 PLN za 1 km) dla pojazdów kat. 3 o trzech osiach; 132 PLN zamiast 123 PLN jak dotychczas za przejechanie wszystkich 3 odcinków,
  • 68 zł PLN brutto (1,36 PLN za 1 km) dla pojazdów kat. 4 o więcej niż trzech osiach; 204 PLN zamiast 189 PLN jak dotychczas za przejechanie wszystkich 3 odcinków,
  • 170 PLN brutto (3,40 PLN za 1 km) dla pojazdów kat. 5 ponadnormatywnych; 510 PLN zamiast 480 PLN jak dotychczas za przejechanie wszystkich 3 odcinków.

 

Z czego wynikają podwyżki?

Nowe stawki opłat zostały ustalone w oparciu o Umowę Koncesyjną podpisaną z rządem, plan finansowy i prognozy ruchu. Wynikają one bezpośrednio z przyjętego wspólnie ze stroną rządową i bankami komercyjnymi planu finansowego dla tej inwestycji do końca trwania koncesji, czyli do 2037 roku. Podwyżka stawek spowodowana została m.in. koniecznością spłaty zadłużenia zaciągniętego na budowę, bieżące utrzymanie odcinka oraz realizacją nowych inwestycji.

 

Przychód z opłat w pierwszej kolejności przeznaczany będzie na utrzymanie autostrady; w tym jej eksploatację, wzmocnienie nawierzchni, remonty i modernizacje, spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na budowę autostrady (kredyt z EBI oraz banków komercyjnych) oraz nowe inwestycje; w tym planowaną rozbudowę bezpłatnej obwodnicy Poznania oraz rozbudowę najbardziej obciążonego Punktu Poboru Opłat (PPO Lądek) na odcinku Września – Konin.

Uwaga!!! Koszt przejazdu autostradą A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl (106 km) pozostaje bez zmian.

 

Podsumowując

Autostrada A2 stanowi część transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego. Podwyżka stawek stosowanych dla samochodów ciężarowych za przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 jest pierwszą podwyżką od 9 lat. Wszelkie inwestycje na odcinku zarządzanym przez AWSA pokrywane są w 100% z przychodów z opłat za przejazd. Również opłaty za przejazd odcinkiem A2 Nowy Tomyśl – Konin nie są zwolnione z 23% podatku VAT i nie mogą być w żaden sposób dotowane z budżetu Państwa. Co roku AWSA odprowadza zatem do budżetu ponad 100 mln PLN, tylko z tytułu podatku. Zmiana wysokości opłat jest niejako podyktowana koniecznością zachowania najwyższych standardów technicznych, a na to potrzebne są pieniądze.